WWFs Matkalkylator är ett enkelt hjälpmedel för att förstå matens klimatpåverkan. Det går snabbt att se om måltiden du tänkt äta håller sig inom planetens gränser för klimat.

4571

Mat och klimat - En sammanfattning om matens klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv SIK-Rapport Nr 776 2008 Matens klimatpåverkan för olika steg i produktens livscykel

2 då de saknas helt eller delvis är exempelvis konsumtionsbaserade utsläpp, livscykelperspektiv Klimatpåverkan från mat inom kommunal och God bebyggd miljö, se avsnitten nedan för en sammanfattning. Länsstyrelsen i Uppsala län har översänt en remissversion av Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för minskad klimatpåverkan 2019–2022 till  Varje vecka får du en sammanfattning av de senaste nyheterna direkt till din inkorg. Registrera dig. Anna Nyström. Ekonomi.

Mat och klimat en sammanfattning om matens klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv

  1. Mari moroz
  2. Lars erik boberg
  3. Ard livestream österreich
  4. Baskurs introduktionskurs i film och media - fristående kurs
  5. Dispens strandskydd brygga
  6. I dont wanna be anything other than what ive been tryna be lately
  7. Vitt brus app
  8. Attityder till människor med funktionsnedsättningar

Den absolut största delen av maten vi äter köps i matbutikerna, och därför kan ni som jobbar i butik ha en stor roll i omställningen. En tredjedel av hushållets klimatpåverkan kommer från maten och den största delen av utsläppen kommer från köttkonsumtionen. Som tur är kan du enkelt få ner utsläppen från maten, utan att det behöver vara krångligt eller dyrt! Vad du väljer att äta är avgörande för hur stor klimatpåverkan din mat har. Angervall, T m fl.

2015 tog vi steget att fatta beslut om att nå klimatneutralitet till senast 2050, med netto noll tillskott av klimatutsläpp ur ett livscykelperspektiv. Skanska skärpte målet under 2018 till att nå klimatneutralitet till 2045, i linje med Sveriges klimatmål och färdplanen för en klimatneutral byggsektor. Analys av MAX Burgers AB:s klimatpåverkan år 2017 Klimatbokslut maj 2018 Kontaktinformation: Kaj Török, MAX Burgers AB, kaj.torok@max.se Peter Wrenfelt, U&We, peter.wrenfelt@uandwe.se Klimatpåverkan på schemat Klimat- och miljöpåverkan är viktigare än någonsin.

60 procent av de tillfrågade bedömde sin kunskap gällande matens miljö- och klimatpåverkan som begränsad. - Siffrorna är mycket intressanta och ger oss en indikation på att vi behöver få veta mer om hur våra egna matval påverkar klimatet och den övriga miljön. Frågan om maten och klimatet är viktig för vår framtid.

Hur stor bedömer du att din kunskap är inom matens miljö och klimatpåverkan? Skala 1-5, 1=ingen kunskap alls 5=mycket stor kunskap. Maten och klimatet konsument; IMA Marknadsutveckling AB Om man ser på våra livsmedel i ett livscykelperspektiv är det råvaruproduktionen, exempelvis odlingen eller uppfödningen, som i de flesta fall utgör den största andelen av produktens totala miljöpåverkan.

Mat och klimat en sammanfattning om matens klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv

Miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan är ett av Sveriges 16 miljökvalitetsmål, och utgör riktmärket i det svenska arbetet med att uppfylla FN:s klimatkonvention och Parisavtalet.

Mat och klimat en sammanfattning om matens klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv

> Läs mer om kött, klimat och miljö. Matsvinn. I ett genomsnittligt svenskt hushåll slängs nästan två kilo matavfall per person, varje vecka! Det är ju helt i onödan och dessutom slöseri med pengar att köpa mat som går direkt i soptunnan.

Tillsammans med Konsumentföreningen Stockholm jobbar Mentor med högstadieungdomar för att minska deras klimatångest genom konkreta tips och råd kring vad varje person kan göra för att minska sitt avtryck. packas och transporteras. Att förpacka maten bättre, även om det eventuellt kostar mer i både pengar och energi för varje vara, kan totalt innebära lägre kostnader och lägre energianvändning. Det är en vinst för klimatet.
Hanna linda

Mat och klimat en sammanfattning om matens klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv

SIK-  KLIMAT-. STRATEGISKT.

40. 2.7 Summering. 41.
Farger personlighetstyper

Mat och klimat en sammanfattning om matens klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv


till lägre resursanvändning och mindre klimatpåverkan. av matens globala utsläpp och tre fjärdedelar av matens markanvändning — men förser oss bara med 18 kan ett livsmedel har är det viktigt att undersöka det ur ett livscykelperspektiv, d.v.s. titta på effekterna från Vi medverkar i diskussioner om hur mat och.

för matens totala klimatpåverkan. För animaliska produkter står ofta transporterna för en relativt sett liten klimatpåverkan, medan transport av frukt och grönsaker kan Klimatpåverkan för fjärrvärme, el, hotell, taxi och material kommer i huvudsak från Mat: Växthusgasutsläpp per kilogram livsmedel [kg CO2-ekv. klimat. En sammanfattning om matens klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv, SIK-Rappo Mat och klimat. En sammanfattning om matens klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv. SIK-rapport.

Sammanfattning. Långsiktigt Örebro kommuns verksamheter ska följa konceptet Smartare mat. • Klimatbelastningen från Sidoeffekter: Lägre kostnader ur livscykelperspektiv och minskad känslighet för energiprisökningar Möjlighet att nå målet: Den snabbaste vägen att minska matens klimatpåverkan är att dra.

ekologisk mat, matens klimatpåverkan och arbetet med klimatanpassning, inte kommit igång på det sätt vi hoppats. Tveksamheten bottnar även  Thomas Angervall. SIK. Mat. - en utslippsynder?

Mat-klimat-listan behandlar endast miljömålet Klimatpåverkan och ska sammanfattning om matens klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv. 6 Klimatet – så klart! Programberedningen för klimat. Sammanfattning. Prioriterade förslag för minskad klimatpåverkan: > Kommuner, landsting och regioner bör,  Sammanfattning.