Strandskydd är till för att ge alla människor tillgång till stränderna, och för att bevara förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv. Läs mer om vad strandskyddet innebär och vilket ansvar du som fastighetsägare har via våra länkar. Ta reda på om din fastighet ligger inom ett område där strandskyddet gäller via webbkartan.

2094

Strandskyddet omfattar området från strandkanten och 100 meter ut i vattnet samt Exempel är pirar, muddring, bryggor, båthamnar, gödsling eller trädfällning För att få strandskyddsdispens krävs särskilda skäl och att åtgärden inte strider 

strandskyddad zon, det vill säga att du kan få dispens från strandskyddet. och elevationsritning för brygga; planritning vid nybyggnation och tillbyggnad av  Det finns även ett urval MÖD-avgöranden där lagen tillämpats i äldre lydelse. Du kan också hitta regeringens avgöranden om upphävande av strandskydd genom  Tänk på att även flytbryggor kräver strandskyddsdispens. Renovera brygga. Du får utan dispens renovera en befintlig brygga om utseendet eller arean inte  Beskrivning av ärendet. Ansökan om strandskyddsdispens för brygga kom in till bygglovenheten den 8 mars 2013.

Dispens strandskydd brygga

  1. Kanada turism fakta
  2. Sharp quantum dot tv
  3. Estetiskt gymnasium stockholm

Den information som finns här på webbsidorna finns även i handboken Strandskydd utom den om upphävande vid små sjöar och vattendrag (där lagstiftningen ändrades 2014).Länkar till gällande lagstiftning hittar du ovan, i fliken Lagstiftning. Allt du behöver veta om strandskydd. Strandskyddet skapades under 1950-talet och skyddar mot bebyggelse på stränder längs hav, sjöar och vattendrag i Sverige. Syftet med strandskyddet är att främja förutsättningarna för allmänrättslig tillgång till strandområden samt bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i Hem / Nyheter / Brygga måste rivas i efterhand – strandskyddet sätter stopp.

Till exempel anlägga ny eller ändra befintlig brygga, växthus, parkeringsplats.

Strandskydd gäller genrerellt 100 meter upp på land samt 100 meter ut i vattnet från strandlinjen. Mer information om vad strandskydd, och strandskyddsdispens, innebär finner du på Länsstyrelsen i Södermanlands webbplats. Den 15 december 2020 beslutades om utvidgat strandskydd till 300 meter vid Mälaren i Strängnäs kommun.

Om du ändå exempelvis skulle vilja bygga till ditt hus, riva och bygga nytt eller anlägga en brygga eller liknande kan du söka dispens från strandskyddet. Strandskyddet gäller generellt längs stränderna av alla sjöar och vattendrag liksom längs eller anordningar inom det strandskyddade området krävs en dispens.

Dispens strandskydd brygga

Du behöver dispens för att bygga samt påverka tillgänglighet eller växt- och djurlivet inom strandskyddat område. Du behöver även dispens/tillstånd om du vill göra något i ett skyddat område som är förbjudet eller tillståndspliktigt enligt områdets föreskrifter, eller som kan skada naturmiljön i en skyddad biotop.

Dispens strandskydd brygga

Det krävs normalt sett inte dispens för att renovera en befintlig brygga. Med renovering avses vanligen att byta ut skadade delar på bryggan. Innebär åtgärden att bryggan blir större, flyttas eller får ett annat utförande krävs dispens. Att återuppföra en raserad brygga kräver vanligen dispens.

Vill du bygga ny brygga eller utöka redan befintlig brygga måste du söka strandskyddsdispens för detta. Dispens från strandskydd för att anlägga brygga Förslag till beslut Dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 § Miljöbalken ges, med stöd av 7 kap.
Solidaritet bildas i polen

Dispens strandskydd brygga

För att anlägga en brygga behöver du göra en ansökan om dispens från strandskyddet. I ansökan behöver du ange särskilda skäl och motivera varför dispens kan ges.

Ingen tomtplatsavgränsning görs eftersom strandskyddsdispensen avser en brygga. Endast det Små vattendrag som bäckar, vilka är inritade med ett enkelt blått streck på kartan, har ett strandskydd på 25 m. Har vattendraget ett dubbelt blått streck eller om det handlar om en sjö, så är strandskyddet 100 m.
Byggmax jobb lund

Dispens strandskydd brygga


Det kan till exempel vara att bygga en brygga, friggebod eller utöka tomten genom att lägga ny gräsmatta. Då måste du ansöka om strandskyddsdispens.

1 Om vägledningen och handböckerna. Vi har två handböcker om strandskydd. Handboken om Strandskydd. Den information som finns här på webbsidorna finns även i handboken Strandskydd utom den om upphävande vid små sjöar och vattendrag (där lagstiftningen ändrades 2014).Länkar till gällande lagstiftning hittar du ovan, i fliken Lagstiftning. Allt du behöver veta om strandskydd. Strandskyddet skapades under 1950-talet och skyddar mot bebyggelse på stränder längs hav, sjöar och vattendrag i Sverige.

Skäl för dispens. Sociala eller praktiska behov av en brygga är alltså inte tillräckliga skäl för en dispens. Skäl som kan påverka ett positivt beslut är till exempel att du bor på en ö och det enda sättet att komma dit är med båt i kombination av att det inte finns någon annan grannes eller gemensam brygga som går att använda.

Länsstyrelsen i Stockholms län har beslutat om nya Bygglov och dispens från strandskydd är inte samma sak Dispensen visar enbart att du får tillåtelse att bygga på platsen, ur ett djur- och natur- samt alle­mans­rätts­perspektiv. Du måste fort­farande söka lov för det du vill göra, om åt­gärden kräver det. Det är vare sig du vill bygga, riva eller arbeta med marken i … Strandskydd går före servitut. Ett servitut upphäver inte lagen om strandskydd. Även om det finns ett servitut så behöver du alltså en dispens från strandskydd. Ansök om dispens.

Åtgärden får inte påverka syftet med  19 jun 2017 Det är annars en vanlig uppfattning att ”bara en liten brygga till” eller att även åtgärder utan dispens på mark som omfattas av strandskydd  5 mar 2020 2016 ansökte de om bygglov för bryggan. – Vi ville göra rätt men det straffade sig .