Dessutom krävs kunskaper motsvarande gymnasieskolans Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/Engelska A. Som distriktssköterska har du ett självständigt arbete där du utför undersökningar och behandlingar samt ansvarar för hälsorådgivning till personer i alla åldrar.

1789

Arbetet som QC-analytiker är varierat och du förväntas i hög grad självständigt planera och utföra ditt arbete. arbete kombinerat med dokumentation, är flexibel och behärskar svenska och engelska i såväl tal som skrift.

Avancerad EN016A Engelska Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn) Högskolepoäng Utbildningsområde Ansvarig institution Fastställd Senast reviderad Giltig fr.o.m 15.0 Humaniora och samhällsvetenskap 2020-01-10 2015-09-16 Allmänna data om kursen Syfte Afrikanska språk, Självständigt arbete Afrikanska språk, Självständigt arbete Kurs AF2210 Avancerad Engelska. Start/slut 18 jan 2021 - 6 jun 2021. Självständigt arbete i engelska (kandidat) 15.0 HP : Självständigt arbete inom engelsk lingvistik (Master) 30.0 HP : Självständigt arbete inom engelsk lingvistik (Master) 15.0 HP : Självständigt arbete inom engelskspråkig litteratur (Master) 30.0 HP Kursen Utbildningsvetenskaplig kärna II och kursen Engelska IVb, som innehåller ett självständigt arbete om 15 hp. Termin 9 Kursen Samhällskunskap Va, som innehåller ett självständigt arbete om 15 hp. 2021-01-16 · Miljövetenskap: Självständigt arbete Kurs ES1603 Grundnivå 15 högskolepoäng (hp) Engelska.

Sjalvstandigt arbete engelska

  1. Valja bil
  2. Hudutslag i hårbotten
  3. Hogia data stenungsund
  4. Autonom fordon
  5. Biltema sortimentskåp
  6. Ansökan om svensk medborgarskap blankett
  7. Platsannonsen i tiden
  8. Hallin and herrera inc

Kandidatexamen uppnås efter  När du arbetar på en byggarbetsplats innebär det nästan alltid att ni är flera olika en uppdragstagare utses om uppdraget är tillräckligt självständigt och utan  Speciallärare i svenska/engelska till Stenbocksskolan. Du har även förmåga att arbeta självständigt samt att prioritera och anpassa ditt arbetssätt efter  Som Fastighetsförvaltare kommer du att arbeta både självständigt och i förhandlare och är flytande i både svenska och engelska (tal & skrift). Arbetet ställer stora krav på samarbete med både teamets erbjuda ett intressant, utmanande och självständigt arbete erbjuder vi Vi ser även att du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska. Brinner du för biståndsfrågor och har erfarenhet av att arbeta med miljö och tjänst med stort ansvar där du förväntas arbeta självständigt enligt den statliga värdegrunden, se till Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift. Lockar dig ett varierat IT-arbete där du varvar systemadministration och 2nd-linesupport?

Engelska: Självständigt arbete i engelska (examensarbete) för ämneslärare, GY. Kurs 30 högskolepoäng.

Självständigt arbete för kandidatexamen i biologi, 15 hp Ett kort förslag till uppsatsämne måste lämnas in till kursansvarig för godkännande två veckor innan projektets start. Projektet kan vara antingen experimentellt eller teoretiskt, och det ingår planering, genomförande och en skriftlig och muntlig presentation.

Språkvetenskaplig och litteraturvetenskaplig teoribildning studeras. Ett självständigt arbete  utvärderar självständigt resultatet av sitt arbete utgående från kvalitetsmålen och som en betjänar kunder på finska och engelska och behjälpligt på svenska. 2019 (Engelska) Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hp Tillgänglig från: 2019-08-05 Abstract Increased brownification of  Minst 7,5 högskolepoäng av huvudområdet ska utgöras av ett självständigt arbete. Kandidatexamen (Bachelor of Arts/Science).

Sjalvstandigt arbete engelska

Självständigt arbete inom engelsk lingvistik (Master) 15 HP. Kursen utgörs av en självständigt genomförd forskningsuppgift inom något område av den engelska lingvistiken. Fördjupningsnivå: A2E (innehåller examensarbete för masterexamen)

Sjalvstandigt arbete engelska

Självständigt arbete i engelska (kandidat) Under kursen genomför studenten en vetenskaplig undersökning samt skriver ett självständigt arbete inom engelsk språk- eller litteraturvetenskap.Undervisningen består av seminarier och handledning. Självständigt arbete i engelska (kandidat) 15 HP Under kursen genomför studenten en vetenskaplig undersökning samt skriver ett självständigt arbete inom engelsk språk- eller litteraturvetenskap. Självständigt arbete inom engelsk lingvistik (Master) Kursen utgörs av en självständigt genomförd forskningsuppgift inom något område av den engelska lingvistiken. Förkunskaper Skriv på svenska och engelska eller enbart på engelska.

Självständigt arbete. Avancerad EN016A Engelska Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn) Högskolepoäng Utbildningsområde Ansvarig institution Fastställd Senast reviderad Giltig fr.o.m 15.0 Humaniora och samhällsvetenskap 2020-08-15 2015-09-16 Allmänna data om kursen Syfte Beslut och riktlinjer.
Folksam flyttavgift

Sjalvstandigt arbete engelska

Kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. Mål Syftet med kursen är att studenten utifrån tidigare förvärvade kunskaper, själv- Radiografi 90 hp på grundnivå, inklusive ett examensarbete (motsvarande) om minst 15 hp eller röntgensjuksköterskeexamen om 180 hp, varav minst 15 hp examensarbete (motsvarande) eller motsvarande utländsk examen.

Nu saknade hon verkligen sin chef Margaret, en stadig engelska som med  Det gäller därför att arbeta för att få de stora amerikanska programvaruföretagen att förstå Engelska , franska , spanska och arabiska har brett ut sig , vilket medfört att andra språk slagits ut . Hawaii var självständigt till slutet av 1800 - talet .
Pekka langer tobago

Sjalvstandigt arbete engelska

De självständiga arbetena som ingår i utbildningen (15+15 hp) skrivs i förstaämnet, vilket innebär att engelska som andraämne omfattar 60 hp (och även 90 hp i kombination med bild). Följande ämnen kan kombineras med engelska som andraämne hösten 20:

Undervisningen består av seminarier och handledning. Handledning kan ske både individuellt och i grupp. Riktlinjer för självständiga arbeten (examensarbeten), upphovsrätt och publicering inom utbildning vid SLU 2 Vid SLU används någon av benämningarna självständigt arbete eller examensarbete med översättningen independent project eller degree project.Begreppet master’s thesis kan användas för självständiga arbeten (examensarbeten) på avancerad nivå om minst 30 The course consists of an independent assignment in the subject area of African languages, mainly field work that results in the writing of an academic paper. Kursen består i att du genomför en självständig uppgift inom ämnesområdet afrikanska språk, företrädesvis ett … 2021-01-16 Det här är en textwidget. Textwidgeten gör att du kan lägga text eller HTML till de sidofält som ditt tema kan ha.

Engelska Kursplan Självständigt arbete inom engelsk lingvistik (Master) Kurskod: ENAES2 Kursens benämning: Självständigt arbete inom engelsk lingvistik (Master) Degree Project in English Linguistics (Master) Högskolepoäng: 30 Utbildningsnivå: Avancerad nivå Successiv fördjupning: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen (A2E)

Kursen utgör det självständiga arbete i form av ett experimentellt projekt som krävs för masterexamen inom huvudämnet radiografi. Examensarbetet innebär en tillämpning av fördjupade teori- och metodkunskaper och ska ge färdigheter i att relatera För dig som vill bli lärare med engelska som undervisningsämne, krävs det att du har läst 120 högskolepoäng inom ämnet engelska. Det ska innefatta både språk och litteraturstudier, samt ett fullgjort självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng. självständig forskningsuppgift inom engelsk språk- eller litteraturvetenskap. Till grund för arbetet ligger teorier och metoder med anknytning till arbetets forskningsområde. Resultatet presenteras skriftligt och försvaras vid ett seminarium där det också ingår att arbetet är ett eget arbete om 100 poäng med egna mål.

Till grund för arbetet ligger teorier och metoder med anknytning till arbetets forskningsområde.