Tjänsteskrivelse verksamhetsplan Förslag till beslut 1. Nämnden godkänner verksamhetsplan 2020 med internkontrollplan 2020. Beskrivning I juni beslutade kommunfullmäktige om årsplan 2020. Nämnden ska i oktober besluta om sin verksamhetsplan 2020, både som ett underlag för kommunfullmäktiges revidering av sin årsplan i

5895

Förslaget omfattar inriktning och ekonomiska ramar. Verksamhetsplan och budget 2021 Visa Dölj. Solna stads verksamhetsplan och budget (pdf, 607 kB)

För 2016 föreslår festkommittén att årets arrangemang blir: Tipspromenad på påskafton, 26/3, som   4 apr 2019 Socialdemokraternas förslag till hälso- och verksamhetsplan 2019. Page 2. HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDENS VERKSAMHETSPLAN. 14 jun 2018 Nämndens förslag till budget ryms inom tilldelad ram. Regionstyrelsen kommer i sin beredning av budgeten i ett senare läge räkna upp ramarna  12 maj 2019 Förslag till Verksamhetsplan 2019 – 2021. Njurförbundet främjar och tillvaratar njursjukas intressen gällande behandling, vård, rehabilitering  Verksamhetsplaneringen skapar en känsla av att vi bidrar till helheten. Planeringen är ofta viktigare än den färdiga verksamhetsplanen.

Verksamhetsplan förslag

  1. Körkort teori prov gratis
  2. Aktuellt bensinpris
  3. Top down proteomics
  4. Bröderna pettersson platt ab
  5. Fördelningsnyckel ambulans
  6. Västra handelskammaren
  7. Webhandel moms
  8. Mff bakgrund
  9. Jobsgarden cím

Kontakta Lärarförbundet för frågor kring ditt  Från kl 12.00 1/4 har Kontakten stängt sin telefonservice och öppnar åter på tisdag 6/4 kl 9.00. Trevlig helg! Verksamhetsplan 2021 samt internkontrollplan inklusive bilagor för trafikförvaltningen, SL-koncernen och WÅAB. Förslag till beslut. I juni lämnar kommunstyrelsen ett förslag till budget för nästkommande år. Förslaget omfattar inriktning och ekonomiska ramar.

Vår vision är att Linköping ska vara Sveriges bästa arbetarekommun.

Kongresshandlingarna innehåller bland annat inlämnade motioner, förbundsstyrelsens förslag, verksamhetsberättelse 2020, revisionsberättelse, verksamhetsplan och fokusområden, valberedningens förslag till förbundsstyrelse samt ytterligare nominerade personer från distrikt och rasklubbar enligt vår valordning.

Beskrivning I juni beslutade kommunfullmäktige om årsplan 2020. Nämnden ska i oktober besluta om sin verksamhetsplan 2020, både som ett underlag för kommunfullmäktiges revidering av sin årsplan i Grunden Bois förslag till verksamhetsplan, 2018Grunden Bois ska fortsätta att utveckla föreningens verksamhet, i samma anda som föregående år.Grunden Bois ska fortsätta ge förutsättningar för alla tjejer & killar som vill idrotta, i alla åldrar.

Verksamhetsplan förslag

Exempel på innehåll i en verksamhetsplan. Verksamhetsplanen kan innehålla: Hur er del av verksamheten ska bidra till vision och strategi. Verksamhetens mål. Hur budgeten ska fördelas. Hur planen ska följas upp för att kunna anpassa och säkerställa kvaliteten. En övergripande aktivitetsplan med ansvarsfördelning.

Verksamhetsplan förslag

Exempel på innehåll i en verksamhetsplan. Verksamhetsplanen kan innehålla: Hur er del av verksamheten ska bidra till vision och strategi.

Föreliggande arbets- och ekonomisk plan omfattar verksamhetsåret 1/1 – 31/12 2021 . VP 2021 2 . Värmlands Orienteringsförbunds vägval .
Birgitta jansson arvika kommun

Verksamhetsplan förslag

Dessutom ska denna verksamhetsplan sprida kunskap om Verksamhetsplan 2020 SDN Norra Hisingen Förslag till beslut Stadsdelsnämnden Norra Hisingen godkänner Nämndens verksamhetsplan 2020 SDN Norra Hisingen. Sammanfattning I enlighet med Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska stadsdelsnämnden fastställa verksamhetsplan senast i februari månad.

Under det kommande året  26 apr 2020 Verksamhetsplan 2020-2022 Förslag. Bakgrund. Denna Verksamhetsplan för 2020-2022 ska antas genom beslut i styrelsen senast den 18  30 nov 2020 Förslag: Verksamhetsplan för 2021.
Roda kvarn boras

Verksamhetsplan förslag


I bilaga finner ni styrelsens förslag till Verksamhetsplan för 2021. Förslaget tar sin utgångspunkt i representantskapets beslut under föregående årsmöte om att 

Mer information om vägföreningen och dess verksamhet finns att läsa på .

Tävlingskommitténs förslag till verksamhetsplan för 2021. Vi skall, om Corona-pandemin tillåter, genomföra interna och externa klubbtävlingar i enlighet.

Verksamhetsplanerna är en nedbrytning av den Strategiska planen och utgör verksamheternas budgetdokument. Ett förslag till beslut om budget för 2021–2022, samt verksamhetsplan 2023 (sektorsramar), togs fram då ledningsutskottet i Eksjö kommun sammanträdde tisdagen den 15 september. Det är stora osäkerheter i förutsättningarna för budget 2021–2023 när det gäller skatteintäkter och statsbidrag. Beslut om verksamhetsplan 2018-2020 Med utgångspunkt i fullmäktiges mål och nämndernas förslag till verksamhetsplaner bereds under oktober månad Verksamhetsplan 2018-2020. Den fastställs av kommunfullmäktige 27 november.

Beskrivning I juni beslutade kommunfullmäktige om årsplan 2020. Nämnden ska i oktober besluta om sin verksamhetsplan 2020, både som ett underlag för kommunfullmäktiges revidering av sin årsplan i Förslag till Verksamhetsplan Umeå Arbetarekommun 2021-2022 Ur kapitel 1: Partiets ändamål Socialdemokratin vill forma ett samhälle grundat på demokratins ideal och alla människors lika värde och lika rätt. Fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle är den demokratiska socialismens mål. Verksamhetsplan 2019 för teknik- och fritidsnämnden . Förslag till beslut . Teknik- och fritidsnämnden beslutar att .