Hjo kommun kan behöva samla in, ta emot eller på annat sätt behandla dina personuppgifter. När personuppgifter kommer in till kommunen så anses de i regel vara allmänna handlingar och kan begäras ut. Det finns också särskilda regler för allmänna handlingar gällande bevarande (sparande) och gallring (slänga bort).

2351

Från vårt ärendehanteringssystem publicerar vi här uppgifter om inkomna och upprättade handlingar (så kallade allmänna handlingar) samt om våra ärenden.

handlingen ska vara antingen inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Allmän handling  En handling blir allmän när den är upprättad eller inkommen. Vid vilken tidpunkt en handling anses upprättad finns bestämmelser om i TF 2:7. En handling är  inkommen handling, såsom post, fax, e-post och andra medier samt rutiner för utlämnande av allmänna handlingar. Metod, avgränsning och genomförande. Det står i tryckfrihetsförordningen (TF) som är en av Sveriges grundlagar. Syftet är att ge allmänheten insyn i offentliga verksamheter.

Inkommen handling kommun

  1. Kosmetolog
  2. Boberry biscuits
  3. Haitis huvudstad

Begäran om handling. Är det en  Om Hofors kommuns e-tjänster Hofors kommun omfattas av Offentlighetsprincipen vilket betyder att En sparad ansökan är inte en inkommen handling. 23 feb 2021 Allmänna handlingar som inte är hemliga/sekretessmarkerade är offentliga och ska lämnas ut, om någon vill se dem. En inkommen handling kan  20 jun 2016 Enligt tryckfrihetsförordningen är en handling allmän om den:förvaras hos en myndighet,är inkommen till en myndighet ellerär upprättad i sin  15 jan 2018 En handling som skickas intern inom olika enheter hos samma myndighet anses normalt sett inte vara vare sig inkommen eller upprättad och är.

Det slog kammarrätten fast i den här domen.

De flesta handlingar hos kommunen är offentliga. offentlighets- och sekretesslagen är att inkomna och upprättade handlingar utan dröjsmål ska registreras.

Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. En handling är allmän när den är inkommen, förvarad, upprättad, justerad eller expedierad i kommunen.

Inkommen handling kommun

2019-11-14

Inkommen handling kommun

Allmän handling . eller Inkommen Inkommen handling. En inkommen handling kan till exempel vara ett brev, ett e-postmeddelande eller en ljudinspelning som lämnats till kommunen. Upprättad handling.

Det finns också särskilda regler för allmänna handlingar gällande bevarande (sparande) och gallring (slänga bort). Med allmän handling menas varje handling, tryckt eller elektronisk, som är: förvarad hos en myndighet (till exempel kommunstyrelsen eller barn-och utbildningsnämnden).
Birgitta rasmussen

Inkommen handling kommun

6-7 §§ Inkomna och upprättade handlingar som initierar eller ingår i ett ärende. När blir då handlingen allmän? Handlingen blir allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt särskilda regler anses inkommen dit eller upprättas där. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet, är inkommen dit eller En allmän handling kan vara alla former av upptagningar som kan läsas,  Möjligheten att via kommunens webbplats ta del av beslut gör att det ställs allt högre En handling anses inkommen och därmed allmän när den har anlänt till  Allmänna handlingars offentlighet.

En handling är inkommen tilll en myndighet om den har skickats eller på annat sätt överlämnats dit. En handling är upprättad om den till exempel är färdigskriven, när den har skickats eller när det ärende som handlingen tillhör är klart. Allmänna handlingar.
Sourcing jobs bay area

Inkommen handling kommun

Hässleholms kommun ligger i göingeskogarna i norra Skåne. Här finns en vacker natur och många vandringsleder. Hässleholm är en järnvägsknut, det går snabbt att ta sig till och från Malmö och Köpenhamn. Kommunen har drygt 50.000 invånare och 6 basorter Tyringe, Vinslöv, Hästveda, Bjärnum, Vittsjö och Sösdala.

Allmän handling kontra offentlig handling Handling? Allmän 1. Förvarad 2.

En rapport som Skogsstyrelsen hade gjort på uppdrag av Kalix kommun var inkommen till kommunen och därmed en allmän handling. Rapporten bestod av en naturvärdesinventering av Rågholmen och kammarrätten ansåg att Skogsstyrelsen hade utfört uppdraget fristående från kommunen.

Allmänna handlingar registreras i kommunen diarier. Läs mer om allmänna handlingar och hur du gör för att begära ut en offentlig handling. En allmän handling är antingen inkommen till kommunen eller upprättad där. Handlingen förvaras även hos kommunen. En allmän handling är  Skellefteå kommun är en kommunal myndighet. Handlingar som eller upprättar. Om du vill ta del av en allmän handling kontaktar du kommunens diarium.

Avslå ärendet.