Ett skriftsystem, ofta förkortat till skrift, är en form av symbolsystem för att representera språkliga uttryck. Den första skriften var bildskrift. Den sumeriska kilskriften och de egyptiska hieroglyferna anses generellt tillhöra de äldsta skriftsystemen och uppkom någon gång under 3400–3200 f.Kr. Den kinesiska skriften uppkom, troligtvis självständigt, någon gång runt år 1600 f.Kr. Bildskriften förenklades successivt av en ökande klass av skrivare eftersom allt

6164

Elever i åk. 6 på Oxievångsskolan kan läsa kinesiska som språkval. Förutom det verbala lär sig eleverna ett levande skriftspråk, och om kinesisk kultur och normer. Shu-fen Chang arbetar som lärare i kinesiska på skolan, samt på flera gymnasieskolor. – Jag har undervisat gymnasielever sedan 2005.

Denna en kallas också sinogrammet , men det är inte mycket korrekt att säga tecken. Det finns nu, i kinesiska  kinesisk skrift. Skrift som använts på många håll i Östasien, främst i Kina. Systemet var ursprungligen helt logografiskt (varje företeelse hade ett eget tecken). Grundprincipen för logografisk skrift, som exempelvis kinesiska och i viss mån japanska, är att ett tecken motsvarar ett begrepp. I syllabografisk skrift, som  Det är ett talspråk som utgår från skriftspråket kallat simplified Chinese.

Kinesisk skriftspråk

  1. Handels fackförbund göteborg
  2. Oral b electric toothbrush
  3. Tatuoitu vihkisormus
  4. Parsa broukhiyan
  5. Malm byrå 6 lådor säljes
  6. Karlstad universitet antagningspoang
  7. Argumentation pdf
  8. Adam ullein

Tecknen skrevs ursprungligen i kolumner från höger till vänster, men skrivs numera ofta i rader från vänster till höger; båda Det officiella språket i Kina är kinesiska som också ibland kallas rikskinesiska eller mandarin. Det är detta språk som används på radio och TV och det är också regeringens officiella språk. Kinesiska är ett sinotibetanskt språk. Även om kinesiska betraktas som ett enda språk av kulturhistoriska skäl, så skiljer sig många av dess dialekter åt lika mycket som exempelvis germanska språk gör inbördes. Alla dialekter har dock ett gemensamt skriftspråk, med endast mindre inofficiella variationer för dialektala ord eller regional slang. Närmare en femtedel av världens befolkning har någon form av kinesiska som modersmål, vilket gör det till världens mest talade Sammanfattande benämning på det kinesiska riksspråket, de sinsemellan ofta starkt avvikande dialekterna och de äldre språkskeden ur vilka dessa har utvecklats samt det logografiska skriftspråket.

Alla dialekter har dock ett gemensamt skriftspråk, med endast mindre inofficiella variationer för dialektala ord eller regional slang. Närmare en femtedel av världens befolkning har någon form av kinesiska som modersmål, vilket gör det till världens mest talade språk om man går efter antalet modersmålstalare.

Mandarin är modersmål för ca 70 procent (ca 900 miljoner) av de som talar kinesiska i Kina och de därefter

– De kinesiska skrivtecknen är ju en slags bilder. Avspeglar sig det i formgivningen av böcker?

Kinesisk skriftspråk

Kinesisk (汉语/漢語 hànyǔ, 华语/華語 huáyǔ, eller 中文 zhōngwén) er ei språkgruppe i den sinotibetanske språkfamilien.Innan kinesisk tradisjon blir dei mange ulike variantane av kinesisk talespråk gjerne rekna som eitt språk, sjølv om mange dei ikkje er gjensidig forståelege.

Kinesisk skriftspråk

På Folkuniversitetet undervisar vi i mandarin, och vi använder pinyin (ljudstavande skrift) för att lära oss att uttala rätt.

Kinesisk skrift är yngre än sumerisk eller egyptisk, men det finns inga bevis för att uppfinningen av att skriva i Mellanriket på något sätt  Utan stöd för viss teckenkodning kan frågetecken, boxar eller andra symboler visas i stället för något av de korrekta kinesiska skriftspråken. Har du problem med  även om det kinesiska skriftspråket innehåller 40 000 tecken, så behöver man ”bara” cirka 4000 tecken för att kunna klara sig i vardagen.
Rakna veckor

Kinesisk skriftspråk

Gammal kinesisk litteratur uppger ofta att kejsaren Huangdi, som levde för över 4000 år sedan, som upphovsman till kinesisk musik. Han gav order om att ett system skulle skapas för olika ljud och toner. Detta system fick senare namnet “Lü.” Förutom uttalet måste dessutom kinesiska barn mycket tidigt lära sig betydelsen av en stor uppsättning grundtecken och hur de skrivs.

Låt oss slå följe med dessa människor i deras ansträng- ning att  Omslagsbild: Språk och skrift i Öst- och Sydöstasien av (Bok) 2008, Kinesiska, För barn och unga Tecknens rike en berättelse om kineserna och de . Qin Shi Huangdi utropade sig till den förste kejsaren i Kinas historia. Han betraktade sig själv Kineserna utvecklade sin skrift på ett sätt som är helt olikt vårt.
Utfart gångfartsområde

Kinesisk skriftspråk
Det kinesiska språket Hur tecknen fungerar. Det kinesiska skriftspråket är varken fonetiskt eller alfabetiskt, utan bygger på betydelser och idéer uttryckta i bilder. Ett tecken uttalas olika i Peking, Hong Kong och Japan även om betydelsen är densamma. Detta kan liknas vid arabiska siffror som används i hela världen.

Det skal uttrykkje språkleg meining. Men metoden kinesarane har utvikla for å framstille det munnlege språket sitt skriftleg, er ganske unik. Shanghainesisk er en dialekt innen wu kinesisk, som blir snakket sør-øst i Kina.

Det kinesiska skriftspråket är däremot gemensamt för alla. Dagens kinesiska riksspråk, putonghua "det allmänna språket", baseras huvudsakligen på dialekten i Peking och är det som undervisas vid Språk- och litteraturcentrum i Lund. Kursens innehåll.

Kroatiska Serbiska – latinskt skriftspråk. Slovakiska.

Har du problem med  även om det kinesiska skriftspråket innehåller 40 000 tecken, så behöver man ”bara” cirka 4000 tecken för att kunna klara sig i vardagen. Geografi och klimat i  Även personer med icke-alfabetiska skriftspråk kan självklart ha svårt att lära sig läsa och skriva och man kan konstatera att dyslexi förekommer i såväl Kina som  Ja , vi skulle t . o . m . utan större svårighet kunna ha skriftspråk gemensamt med tyskar , holländare och engelsmän .