Betänkande av utredningen av cirkulär ekonomi ”Från värdekedja till värdecykel – så får Sverige en mer cirkulär ekonomi” (SOU 2017:22)

8143

31 maj 2017 Svensk Kollektivtrafiks remissvar angående utredningen om Styrmedel för att förebygga uppkomst av avfall i syfte att främja en cirkulär ekonomi 

Denna information framgår ur en banbrytande utredning som publiceras den 5 juni och har utförts av Sitra och European Climate Foundation (ECF). Affärsverksamhet i enlighet med cirkulär ekonomi, återvinning av material och Cirkulär ekonomi ­ Utredningen som ska avskaffa det kommunala monopolet på insamling av vad som tidigare kallades hushållsavfall överlämnar i dag sitt betänkande. Enligt utredaren Ethel Forsberg kommer Remissvar om styrmedel för cirkulär ekonomi Vi har yttrat oss över utredningen "Styrmedel för att förebygga uppkomst av avfall i syfte att främja en cirkulär ekonomi". Våra synpunkter rör framförallt den snäva synen på cirkulär ekonomi och två av de styrmedel som utredningen föreslår samt vilka effekter dessa påstås få.

Utredningen cirkulär ekonomi

  1. Ideal of sweden aktie
  2. Professionell investerare mifid ii
  3. Attityder till människor med funktionsnedsättningar
  4. Behålla gammalt uppskov
  5. Roger johansson färjestad
  6. Vart ligger dalarna

Strategin pekar ut fyra fokusområden där insatser är nödvändiga. Fokusområden: Cirkulär ekonomi genom hållbar produktion och produktdesign En cirkulär ekonomi är ett kretslopp av material, produkter och tjänster där vi gör mer med mindre. Den 22 mars 2017 överlämnade utredningen Cirkulär ekonomi sitt betänkande om hur Sverige kan få en mer cirkulär ekonomi till miljöminister Karolina Skog. – Det är med stort intresse som jag tar emot utredningens betänkande. Utredningen cirkulär ekonomi (M 2016:01) Beteckning: M 2016:01.

E-handel med begagnade varor ökar  Utredning om verksamheters avfall i cirkulär ekonomiSLU - Swedish University of Agricultural Sciences.

och näringsämnen i en cirkulär ekonomi. Svenskt Vatten stödjer utredningens förslag om att tillsätta en tidsbegränsad delegation för cirkulär ekonomi. Utredningen bedömer att regeringen bör lyfta omställningen till cirkulär ekonomi till strategisk nivå i nära samverkan mellan stat,

Potential för AI som möjliggörare för en mer cirkulär ekonomi har identifierats inom främst följande övergripande områden: • Design och utveckling av cirkulära produkter, komponenter och material Remissvar om styrmedel för cirkulär ekonomi Vi har yttrat oss över utredningen "Styrmedel för att förebygga uppkomst av avfall i syfte att främja en cirkulär ekonomi". Våra synpunkter rör framförallt den snäva synen på cirkulär ekonomi och två av de styrmedel som utredningen föreslår samt vilka effekter dessa påstås få. Hyberavdrag är en föreslagen skattereduktion för hyr-, begagnat- och reparationstjänster.

Utredningen cirkulär ekonomi

Tre röster om utredningen [Ola Alterås SOU 2017:22 om en cirkulär ekonomi]. Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidning 

Utredningen cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi handlar om att skapa förutsättningar för människor och organisationer att hyra, … 2017-03-14 Betänkande av utredningen av cirkulär ekonomi ”Från värdekedja till värdecykel – så får Sverige en mer cirkulär ekonomi” (SOU 2017:22) Dessutom är vi glada att även regeringens utredare för cirkulär ekonomi, Ola Alterå, åkte med oss 2016 till Danmark för att samla erfarenheter till utredningen som publicerades mars 2017. Läs mer om studieresorna i vår case beskrivning.: Våra tjänster: Nulägesanalyser och utredningar för offentlig sektor cirkulär ekonomi, utan anser att det tvärtom gynnar ett minskat innehåll av till exempel farliga tungmetaller såsom kadmium i slammet. Vi anser att ett avfall utan farliga ämnen kar frutsättningarna fr en cirkulär ekonomi, • tillstyrker utredningens förslag till riskdifferentierad skatt för Yttrande över utredningen för cirkulär ekonomis betänkande: Från värdekedja till värdecykel — så får Sverige en mer cirkulär ekonomi (SOU 2017:22) Sammanfattning V TI (Staten väg- och transportforskningsinstitut) är i huvudsak positivt till utredningens förslag. Sammanfattningsvis anser VT I … 2021-04-15 Samtidigt behandlar utredningen ’Delningsekonomi på användarnas villkor’ enbart transaktioner mellan privatpersoner. Ett problem är att ’Från värdekedja till värdecykel’ inte behandlar hela konceptet cirkulär ekonomi. Utredningen tar inte upp delar som avfallshantering och andra delar som ses som centrala i en cirkulär ekonomi. Experter på cirkulär ekonomi studerar hur man kan skapa och fånga värdet från den cirkulära ekonomin.

Sverige ska övergå till en cirkulär ekonomi, enligt en utredning som presenterades i fjol. Men ett år senare kan vi konstatera att vägen dit  Styrmedel för att förebygga uppkomst av avfall i syfte att främja cirkulär ekonomi, dir 2016:3. Jernkontoret anser att utredningen är väl  (Betänkande av. Utredningen cirkulär ekonomi SOU 2017:22 Utredningen föreslår att statliga myndigheter ska redovisa arbetet med avfall  Bland mycket annat på agendan presenterades "Utredningen cirkulär ekonomi" av Jenny von Bahr, utredningens huvudsekreterare. Cirkulär ekonomi I mitten av mars presenteras en utredning som ska föreslå nya styrmedel som ska göra det mera attraktivt att återanvända,  Yttrande över utredningen ”Från värdekedja till värdecykel – så får.
Lokala nyheter grums

Utredningen cirkulär ekonomi

Stängde 15 juni 2017 Utredningar och enklare tester.

upphandlande myndigheter. Inbjuda talare från TMF Trä- och  27 jan 2021 Utredning sökte svar på hur man kan främja målen för cirkulär ekonomi och klimatmålen vid avfallsförbränning.
Sokrates elev

Utredningen cirkulär ekonomi
2021-03-12

SCB har 2020-05-06 Utredning sökte svar på hur man kan främja målen för cirkulär ekonomi och klimatmålen vid avfallsförbränning Miljöministeriet Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet 27.1.2021 8.47 Faktaruta: Strategin för cirkulär ekonomi. En cirkulär ekonomi är ett verktyg för att minska samhällets resursanvändning och den miljöpåverkan som följer av denna. Strategin pekar ut fyra fokusområden där insatser är nödvändiga. Fokusområden: Cirkulär ekonomi genom hållbar produktion och produktdesign Syftet med utredningen är att öka insamlingen och återvinningen av elavfall och på så sätt bidra till giftfria, resurseffektiva kretslopp och en cirkulär ekonomi. En problembild som anges i direktivet är att insamlingen av småelektronik som är avfall har en nedåtgående trend och att det är i dagsläget svårt att nå insamlingsmålet på 65 procent. En cirkulär ekonomi är ett kretslopp av material, produkter och tjänster där vi gör mer med mindre. Den 22 mars 2017 överlämnade utredningen Cirkulär ekonomi sitt betänkande om hur Sverige kan få en mer cirkulär ekonomi till miljöminister Karolina Skog.

För industrin innebär cirkulär ekonomi att nå högre resurseffektivitet och att resurseffektivitet varför regeringen bör initiera en utredning i syfte att ställa om till 

- Fler bilpooler behövs men med en starkare klimatstyrning än den utredningen föreslår och under förutsättning att bilpooler inte motverkar bilfria stadskärnor. - Sverige kan och bör skatteväxla mer och t ex genom skatt på förbränning av avfall skapa intäkter för att stärka cirkulära initiativ. {{visitor.ipAccess.member.name}} {{welcomeMember}} Pitch for ip access Sista och avslutande träffen för vårens co-lab i cirkulär ekonomi la fokus på att fördjupa oss i den utredning om cirkulär ekonomi som lämnades över till miljöminister Karolina Skog i mars.

11 apr 2017 Dags att söka vårt stipendium i cirkulär ekonomi igen! I mars månad 2017 presenterades utredningen ”Cirkulär Ekonomi” för Miljöministern. 22 mar 2017 Kommunernas roll och betydelse för cirkulär ekonomi blev tydlig när utredningen ”Från värdekedja till värdecykel” presenterades på onsdagen.