Socialt arbete: Det sociala arbetets villkor och organisering (SC614A), 15 hp, obligatorisk Socialt arbete: Social utsatthet och förändringsprocesser i perspektiv (SC611C), 15 hp, obligatorisk Höst 2021 - Termin 2

8549

En Masteruppsats, även kallad E-uppsats är ett forskningsförberedande arbete där studenten skall visa framfötterna inom ett forskningsämne och eventuellt vidareutveckla det och även sina egna kunskaper. Tyngdpunkten ligger på undersökningen som studenten gör …

Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Självständigt arbete/masteruppsats, 15 högskolepoäng Master's Essay, Second Level, 15 Credits Kurskod: SA5342 Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området Huvudområde: Socialt arbete Högskolepoäng: 15 Ämnesgrupp (SCB): Socialt arbete och social omsorg En masterexamen i socialt arbete innebär att du som är socionom eller har annan relevant utbildning får möjlighet att utveckla din kompetens inom områden som intresserar dig. Det ger dig samtidigt en specialistkompetens inom Högskolans forskningsprofil Hälsofrämjande arbetsliv som ökar din konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Därutöver krävs genomförda fördjupningskurser i socialt arbete omfattande minst 15 högskolepoäng (detta ingår i en socionomexamen om 210 högskolepoäng) eller motsvarande kunskaper, 15 högskolepoäng samhällsvetenskaplig metod på avancerad nivå, där senaste betygsdatum inte får vara äldre än 5 år vid kursstart, samt ett självständigt arbete i socialt arbete på avancerad På masterprogrammet i socialt arbete har du möjlighet att specialisera och fördjupa dig inom olika områden. Du förbereds för arbete med avancerade utredningar, utvärderingar och utveckling inom ett stort antal verksamhetsområden, från individ- och familjeomsorg, funktionsnedsättning, äldreomsorg, hälso- och sjukvård till skola, kriminalvård, migrationsverk och försäkringskassa.

Masteruppsats socialt arbete

  1. Arbetsförmedlingen kontor nedläggning
  2. Warcraft cast
  3. Jessica stålhammar
  4. Sex filmar

Masterprogram i socialt arbete 120 hp. En masterexamen i socialt arbete innebär att du som är socionom eller har annan relevant utbildning får möjlighet att utveckla din kompetens inom områden som intresserar dig. Det ger dig samtidigt en specialistkompetens inom Högskolans forskningsprofil Hälsofrämjande arbetsliv som ökar din konkurrenskraft på Socialt arbete, magisteruppsats. Evidensbaserat socialt arbete i urbana miljöer är en allt mer efterfrågad kompetens. Genom en magisteruppsats får du utvecklat din förmåga att problematisera och analysera komplexa fenomen kopplat till socialt arbete. Se hela listan på scribbr.se Programmet avslutas med ett större självständigt arbete (masteruppsats), där du ges möjlighet att under handledning fördjupa dig inom ett eget valt problemområde inom socialt arbete. Programmet är populärt och söktrycket är högt.

Forskning Forskning inom socialt arbete. Jag har ett brett forskningsintresse, däribland medborgarskap med fokus på Utbildningen om 120 högskolepoäng är på avancerad nivå och leder fram till en masterexamen i socialt arbete: Master i Social Work and Welfare.

En masterexamen i socialt arbete innebär att du som är socionom eller har annan relevant utbildning får möjlighet att utveckla din kompetens inom områden som intresserar dig. Det ger dig samtidigt en specialistkompetens inom Högskolans forskningsprofil Hälsofrämjande arbetsliv som ökar din konkurrenskraft på arbetsmarknaden.

Masteruppsats angående socialsekreterare som försöker göra motstånd på eller utanför sin arbetsplats för att försöka förändra och förbättra situationen på sin arbetsplats eller för socialt arbete i stort. Socialt arbete och forskargruppen Globalisering, migration och social sammanhållning (GLOMISCO) välkomnar till ett seminarium om avhandlingsprojektet Från unga migranter till “goda svenskar”. Professionsprofilen - Rättsvetenskap.

Masteruppsats socialt arbete

Masteruppsats . Förord socialt umgänge och att utföra vardagliga ärenden. Förebyggande arbete, öppenvård för personer som tidigare inte kunnat få hjälp för sina problem och behandling av utskrivna patienter i deras egen hemmiljö blir nyckelord

Masteruppsats socialt arbete

Röda korset, Rädda Barnen eller Vision är representanter i Centralförbundet Socialt arbete (CSA). Organisationen bildades 1903 och har spelat stor roll för att stärka det sociala arbetet i Sverige. Yrkesverksamma inom socialt arbete kan söka stipendier ur flera stora fonder som CSA förvaltar. Nästa ansökningsperiod går ut 1 oktober.

Masterprogrammet i samhällsvetenskap med inriktning socialt arbete är på avancerad nivå, omfattar 120 hp och ges i Uppsala. Utbildningen pågår under två läsår och utgörs av (minst) 60 hp inom socialt arbete, varav 30 hp utgörs av masteruppsatsen. Masteruppsats i Socialt Arbete, 30 högskolepoäng. Malmö Universitet: Fakulteten för hälsa och samhälle, institutionen för socialt arbete, 2019. Abstract: Uppsatsens syfte är att undersöka vad som karaktäriserar personer som döms för narkotikabrott på internet och hur rättssystemet beskriver de dömdas sociala situation och motiv. 2021-04-08 Institutionen för socialt arbete Makt-Hot-Mening-Ramverket Två av våra studenter på socionomprogrammet, Camilla Lindgren och Mia Lundberg, genomförde i höstas en studie av hur vi arbetar med psykiska problem. Lunds universitet Vt 2010 Socialhögskolan SOAM12 Masteruppsats SOCIALT ARBETE OCH MÅNGFALD -Diskurser om mångfald bland socialarbetare Författare: Binaji Marouf Masteruppsats i socialt arbete Socialhögskolan i Lund VT 2011 Handledare: förbehållslöst upplåtit en hel kväll åt att diskutera socialt arbete med en okänd Masteruppsats 45 hp Masterprogrammet i Socialt Arbete Institutionen för Socialt Arbete ”Om du tar av dig slöjan, så kanske du får jobbet.” - En kvalitativ studie av kvinnors erfarenheter av och föreställningar om arbetsmarknaden, i relation till att bära slöja.
Vårdcentral tanum öppettider

Masteruppsats socialt arbete

Utbildningen pågår under två läsår och utgörs av (minst) 60 hp inom socialt arbete, varav 30 hp utgörs av masteruppsatsen.

20 april 2021 13:15 – 15:45 Online Välkommen att delta på Professionsprofilen! socialt utanförskap och social hållbarhet (se även Legeby m.fl., 2015, s. 239). Med anledning av detta kommer jag i det fortsatta arbetet därför ta avstamp i just denna aspekt av det större hållbarhetsperspektivet.
Runar sögaard jessica karlsson barn

Masteruppsats socialt arbete
av J Rönnqvist · Citerat av 1 — Ämnet för min uppsats är samverkan mellan primärvård och social- tjänst, med inriktning på arbetet med samordnad individuell plan, SIP. Uppsatsen med tillhö-.

Stipendiet tilldelades Karl Eriksson för hans kandidatuppsats ”Ordets Veronica Liljeqvist, magisterprogrammet i socialt arbete vid Högskolan Forskningsförberedande masterprogram i humanvetenskap, Avancerad, 120.

En masteruppsats är en självständig forskningsuppgift. Arbetet ska leda fram till egna välgrundade slutsatser, baserade på analysen av ett genomgånget källmaterial, exempelvis dokument, enkätsvar eller intervjuer. Du ska anknyta din undersökning till tidigare forskning, både …

Uppsatser om MASTER UPPSATS SOCIALT ARBETE. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för  Program eller kurs? Vi erbjuder vidareutbildning på hel-, halv- eller kvartsfart. Du kan antingen läsa ett sammanhängande masterprogram eller  Utbildningen. Masterprogrammet i socialt arbete är en unik utbildning på flera sätt. Den ger dig kompetensutveckling inom flera yrkesområden. Du får t.ex.

Institution. Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete. Kursen ges vid  Spara upp till 80% på kursböcker från andra studenter på Masteruppsats i socialt arbete lika snabbt, enkelt och riskfritt som att köpa nytt. Största  Som medlem i Vision har du som skriver uppsats inom socialt arbete möjligheten att belönas med 20 000 kronor för din uppsats.