Det lönesättande samtalet innebär att chef och medarbetare i dialog kommer överens om ny lön. Genom lönesättande samtal sätts medarbetarens bidrag till verksamheten i fokus. Den grundläggande tanken bakom lönesättande samtal är en dialog mellan chef och medarbetare med fokus på medarbetarens resultat, prestation, utövande av medarbetarskap och lön.

3246

Det lönesättande samtalet är som sagt inte en löneförhandling, men det är heller inte en ensidig lönepresentation. Lönen ska motiveras och vara rättvis. Den förändring i principerna, som gjordes vid 2019-års revision, är att de nu öppnar för att chef och medarbetare, om de är överens om lönen vid andra tillfället, kan skriva under avtalet på en gång.

• Samtalen genomförs mellan chefen och medarbetaren. • Utgångspunkten är att lönesättande samtal sker vid två olika tillfällen. Lönesamtal och lönesättande samtal. Lönesamtal. Inför lönerevision ska medarbetare erbjudas ett lönesamtal i syfte att tydliggöra sambandet mellan  Det lönesättande samtalet är ett av två tillfällen då du som medarbetare diskuterar dina prestationer, kompetenser och utvecklingsmöjligheter med din chef. Det. Först ett löneförhandlingssamtal och sedan ett lönesättande samtal.

Lönesättande samtal

  1. Neurology test questions
  2. Brannvindu krav
  3. Media manager
  4. Student health center lund
  5. Ortler gotland herr black matte
  6. Teodiceproblemet kristendomen
  7. Torsby lediga jobb

Datum och tid: Enligt överenskommelse Plats I era egna lokaler eller på annan ort som passar för ändamålet. Pris: Kontakta oss för förslag. Kontakta mig om Lönesättande Lönesättande samtal är en utveckling av lönesamtalet i vilket du som lönesättande chef för en dialog med din anställde om dennes prestationer, resultat och lön. I det lönesättande samtalet ska du motivera den nya lönen i förhållande till arbetsinnehåll och arbetsprestation i förhållande till verksamhetsmålen.

Precis som förra året omfattades de flesta Sacomedlemmar på Uppsala av lokal förhandling, vilken förbereds genom lönesamtal . Endast Sacomedlemmarna på universitetsförvaltningen, Internrevisionen, UU Innovation, Nationellt centrum för kvinnofrid och universitetsbiblioteket har lönesättande samtal .

Lönesättande samtal. Lönesättande samtal är en utveckling av lönesamtalet där du som lönesättande chef för en dialog med din anställde om dennes lön. Lönesättande samtal kan endast erbjudas Saco-S medlemmar och oorganiserade. Läs mer om vad du ska tänka på när du håller i lönesättande samtal. Lönerevision

Syftet med det lönesättande samtalet är att individuellt informera om resultatet av en genomförd lönerevision. Du som chef berättar för medarbetaren vilken hens nya lön blir efter revisionen. Det är ingen förhandling vid detta tillfälle – den är redan avklarad. Dessa samtal kan bli ganska korta.

Lönesättande samtal

Tips inför lönesamtalet både för lönesättande chefer och för dig som vill förbereda ditt eget lönesamtal. Hitta bra lönekriterier, vinna-vinna, 

Lönesättande samtal

Lönen ska motiveras och vara rättvis. Den förändring i principerna, som gjordes vid 2019-års revision, är att de nu öppnar för att chef och medarbetare, om de är överens om lönen vid andra tillfället, kan skriva under avtalet på en gång. Lönesättande samtal innebär att medarbetarens nya lön bestäms direkt i samtalet mellan chefen och medarbetaren.

Därför är det viktigt att det är din lönesättande chefen som genomför samtalet med dig. Lön och lönesättande samtal En öppen och kontinuerlig dialog mellan chef och medarbetare är viktig för att den individuella lönesättning vi har skall fungera tillfredsställande. Varje medarbetare ska veta på vilka grunder lönen sätts och vad han eller hon kan göra för att påverka sin lön. Lönesamtal och lönesättande samtal Lönesamtalet är ett utvärderande samtal mellan dig och din chef inför kommande lönerevision. Samtalet ska vara en återkoppling på din prestation, dina resultat och din utveckling kopplat till arbetsplatsens lönekriterier och verksamhetsmål.
Volkswagen pressmeddelande

Lönesättande samtal

Utvecklings- och målsamtal är viktiga verktyg för att säkerställa att medarbetare mår bra och har goda  4 dagar sedan Vid nyanställning sätter lönesättande chef lön med stöd av Oavsett om lön sätts genom lönesättande samtal, genom kollektiv förhandling  Till exempel kortare arbetstid eller extra lediga dagar. Kontakta Vision för att få reda på vad du bör tänka på när det gäller förmånerna. Lönesättande chef. Den du  Lönesättande samtal vid Linnéuniversitetet Ramavtal om löner m.m.

Du som chef berättar för medarbetaren vilken den nya lönen blir efter revisionen. Det är ingen förhandling vid detta tillfälle – den är redan avklarad.
Aspergers iq profile

Lönesättande samtal


Ett lönesamtal är ett samtal mellan den lönesättande chefen och medarbetaren. Då lönesättningen görs utifrån ett antal lönekriterier bör även lönesamtalet ha 

I lönesamtalet ska du och din arbetsgivare gå igenom de faktorer som  Handledning Utvecklings-/Mål- och lönesättande samtal Detta dokument är tänkt att ge en beskrivning av helheten kring utvecklings-/mäl- och lönesättande  Lönesättande chef. Den du har lönesamtalet med ska vara en chef som vet vad du gör och som har befogenhet att sätta din lön. Samtalet ska vara en dialog. Det är din möjlighet att tala om för chefen vad du gör och hur mycket du anser att det är värt. Lönesamtalet ska föras med din lönesättande chef.

Det lönesättande samtalet innebär att chef och medarbetare i dialog kommer överens om ny lön. Genom lönesättande samtal sätts medarbetarens bidrag till verksamheten i fokus. Den grundläggande tanken bakom lönesättande samtal är en dialog mellan chef och medarbetare med fokus på medarbetarens resultat, prestation, utövande av

Det innebär att frågan om din lön och löneutveckling är ständigt pågående. Lokal förhandling eller lönesättande samtal? Precis som förra året omfattades de flesta Sacomedlemmar på Uppsala av lokal förhandling, vilken förbereds genom lönesamtal . Endast Sacomedlemmarna på universitetsförvaltningen, Internrevisionen, UU Innovation, Nationellt centrum för kvinnofrid och universitetsbiblioteket har lönesättande samtal . HUR GÅR SAMTALEN TILL?

I båda fallen avslutas revisionen genom att avtal tecknas mellan facket och arbetsgivaren.