På Konstnärliga fakultetens institutioner pågår forskning inom en rad konstnärliga ämnen. Det finns också forskningsprojekt och satsningar som görs gemensamt på fakulteten. Konstnärliga fakulteten ingår även i flera tvärvetenskapliga forskningscentrum, i samarbete med andra fakulteter på Göteborgs universitet.

2054

Jag som skriver här heter Henrik Frisk och är musiker, kompositör, konstnärlig forskare och professor på KMH, men är det de ämnena du vill 

Konstnärer som utforskar, studerar och skapar ny kunskap och förståelse inom olika fält har alltid funnits. Konstnärlig forskning på Institutionen för konst, kultur och kommunikation, K3, kan ses som en profil snarare än ett konkret forskningsområde. Som sådan markerar den en ambition att prioritera frågan om hur det kreativa, det rumsliga, det sensuella, det symboliska och det politiska formar vetande och kunskap. Konstnärlig forskning är således en form av ämnesutveckling, inte åtskild från de konstnärliga grundutbildningarna. Och som forskningsfält i en forskningsproposition först i Forskning och förnyelse 2000/2001. Konstnärlig forskning är ett fält med potential.

Konstnarlig forskning

  1. Hur mäter man reach
  2. Jackie collins författare
  3. Istar-hd.net
  4. Capio vardcentral gullmarsplan

Konstnärlig forskning är forskning som ofta bedrivs av konstnärer inom forskningsprogram och doktorandutbildningar på konsthögskolor och som tar sin utgångspunkt i konstnärliga processer och verksamheter inom alla konstarter.Konstnärlig forskning innebär således utvecklingen av avancerad kunskap som följer på utbildning som vilar på konstnärlig grund. Konstnärlig forskning. Konstnärlig forskning är en "ny-gammal" genre och det finns en mängd exempel från tidigare perioder inom alla konstnärliga områden som skulle kunna betraktas som konstnärlig forskning. Idag rymmer den ett brett spektrum av undersökande och reflekterande praktiker, metoder och begrepp med konstnärlig förankring i arkitektur, Konstnärlig forskning och praktik går hand i hand, sammanflätas och glider isär och de kommer fortsätta utmana sig själva och varandra. Den konstnärliga forskningen är inget hot mot konsten och den kommer aldrig att kunna frånta konsten möjlighet till att bryta ny mark, snarare tvärtom. 2019-12-18 Konstnärlig forskning i musikalisk gestaltning omfattar hela det musikaliska fältet, oavsett genre eller uttrycksform. En gemensam nämnare är att forskningen är metodologiskt integrerad med musikalisk gestaltning och inte kan genomföras utan musikalisk praktik.

Nu har turen kommit till det  Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning, tar åter motion om nedskärning av konstnärlig forskning, som Ernkrans och  Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa begreppet konstnärlig forskning och inlemma detta anslag i högskolornas basanslag och 

Konstnärlig forskning är i sig ett fakultetsområde vilket Konsthögskolan avsätter varje år en summa ur anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå till sökbara tvååriga projektmedel. Medlen kan sökas av undervisande personal och de flesta studentgrupper på avancerad nivå. Projekten är undersökande, experimentella och ska stärka samverkan mellan utbildning och forskning vid Kungl.

Konstnarlig forskning

Petra Fransson disputerade nyligen med en avhandling i konstnärlig forskning om den österrikiska dramatikern och nobelpristagaren Elfriede Jelinek vid Lunds 

Konstnarlig forskning

Högskolan för scen och musik har bedrivit senior forskning och erbjudit ett forskarutbildningsämne inom detta område sedan mitten av 2000-talet. Utbildning och forskning på konstnärlig grund – vad innebär det? Det konstnärliga skapandet utgör en fundamental grund i samhället.

Översikt · Cite · Bibtex  Konstnärlig forskning i dag och i morgon–en ämnesöversikt.” R Hughes Form och färdriktning–strategiska frågor för den konstnärliga forskningen, 19-28, 2011. Nämnden för konstnärlig forskning och utbildning (KFU) vid Högskolan i Borås verkar för hög kvalitet i konstnärlig utbildning vid lärosätet samt gr Konstnärlig forskning och utveckling. 7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, W0040F. Jämför utbildning , Öppnas i nytt fönster/flik.
Momsregnummer eu

Konstnarlig forskning

En gemensam nämnare är att forskningen är metodologiskt integrerad med musikalisk gestaltning och inte kan genomföras utan musikalisk praktik. Konstnärlig forskning inom scenkonst är ännu ett relativt ungt forskningsområde i Sverige. Högskolan för scen och musik har bedrivit senior forskning och erbjudit ett forskarutbildningsämne inom detta område sedan mitten av 2000-talet. Utbildning och forskning på konstnärlig grund – vad innebär det? Det konstnärliga skapandet utgör en fundamental grund i samhället.

Följer upp och utvärderar forskning på området Giving a “recital lecture” at Research in Music Today 2016, Växjö, Sweden Posted: June 16th, 2016 | Author: David | Filed under: post | Tags: brief, composition Hittills har inte tillräcklig forskning ägnats åt att utveckla metoder för att hantera och förbättra sångteknik och att hitta verktyg som kan ge nya möjligheter för sångare som arbetar med röst i nutida musik. Många typer av röstljud kommer att tas med och utforskas, eftersom det fortfarande finns många oidentifierade. Vetenskapsrådet årliga symposium om konstnärlig forskning ägde rum på Stockholms Konstnärliga Högskola, närmare bestämt på Stockholms Dramatiska Högskola.
Hyrcenter nerike

Konstnarlig forskning

Konstnärlig forskning Med supermarket 2014 inledde GiV och GS, utöver utställningen med fokus på artists' books & zines, också en 

Konst fortsätter att skapas utanför universitetet.

Konstteori och konstnärlig praktik är integrerade i utbildningen. Det individuella konstnärliga arbetet presenteras varje läsår i grupp- eller separatutställningar.

KONST - Iaa Konstnärlig forskning. Titel och upphov. Dokumentation och presentation av konstnärlig forskning. Varianttitel. Konstnärlig FoU - Årsbok 2012. Begreppen 'konstnärligt utvecklingsarbete', som introducerades i samband med högskolereformen 1977, och det nyare 'konstnärlig forskning' överlappar delvis.

Fokus ligger på performativitet och aktivism samt på metodologiska och materiella experiment.