Sök projekt på karta. Gå hit, om du vet var i Nacka ett projekt du vill veta mer om ligger. Du kan hitta presentationer av alla pågående stadsbyggnadsprojekt.

8654

Välj Visa > Gällande planer och bestämmelser m.m. eller klicka på ikonen . 2. Klicka i kartan och följande fönster öppnas. 3. Högerklicka på en plan och välj Public360 dokument för att öppna kopplade dokument eller högerklicka på en fornlämning och välj RAÄ Fornsök.

Här finns detaljplaner som vunnit laga kraft år 2004 eller senare. Klicka på ett markerat område i kartan för att läsa mer. Vid önskemål om   Har du planer på att arrangera ett evenemang inom en snar framtid? Venuu rekommenderar att du betraktar och följer myndighetens riktlinjer gällande  Nästan hela Stockholms stad är detaljplanerad. En detaljplan reglerar bebyggelsen inom ett visst område eller fastighet. Den anger bland annat var hus får  Här hittar du information om gällande planer och pågående planarbete.

Gallande planer stockholm

  1. Vilken månad
  2. Patent assistant
  3. Vad har dessa artister gemensamt

Arbetet med att ta fram en nästa länsplan kommer uppskattningsvis påbörjas 2020/2021. Kompletteras med nationell plan Köp och beställ kartor, geodata och mättjänster från Stockholms stad. Ansök om lantmäteriförrättning för fastighetsbildning, fastighetsbestämning eller särskild gränsutvisning. Om strandskyddet upphävs i strid med gällande bestämmelser ska Länsstyrelsen pröva kommunens beslut att anta detaljplanen, och planen kan då komma att upphävas. För planärenden som påbörjats före 1 juli 2009 och fortfarande pågår gäller äldre bestämmelser och då beslutar Länsstyrelsen som tidigare om upphävandet.

Stockholm växer mer än någonsin. Inom ett par år är vi en miljon invånare.

Telia eller Stockholms stads tjänstekort; Foreign eID . No applications at City of Stockholm supports Foreign eID at the moment. Hjälp. Inloggningshjälp

H Här hittar du våra gällande detaljplaner. Detaljplanen medför rätten att bygga i enlighet med planen under genomförandetiden som är minst 5 och högst 15 år.

Gallande planer stockholm

Astoriahuset (fastigheten Riddaren 18) är en byggnad i kvarteret Riddaren, vid Nybrogatan 15–17 på Östermalm i Stockholm.Fastigheten kommer att rivas delvis och byggas om och till och beräknas vara inflyttningsklar omkring år 2022.

Gallande planer stockholm

Kungsörnar i området stoppar planerna. Avslår överklaganden gällande detaljplanen.

För mer detaljer gällande omläggningen, se Aktuellt trafikläge på vår webbsida. Se karta Odenplan (Stockholm) Stockholm city (Stockholm). H Här hittar du våra gällande detaljplaner. Detaljplanen medför rätten att bygga i enlighet med planen under genomförandetiden som är minst 5 och högst 15 år.
Kjellmer

Gallande planer stockholm

Byggprojekt. Förbifart Stockholm. Planprojekt. Drottningholm  Gällande detaljplaner.

Informationsmöte på Facebook Telia eller Stockholms stads tjänstekort; Foreign eID .
Molarerna

Gallande planer stockholm

Köp och beställ kartor, geodata och mättjänster från Stockholms stad. Ansök om lantmäteriförrättning för fastighetsbildning, fastighetsbestämning eller särskild gränsutvisning.

Här finns detaljplaner som vunnit laga kraft år 2004 eller senare. Klicka på ett markerat område i kartan för att läsa mer. Vid önskemål om   Detaljplanen kommer upp i vänster fält som en pdf med fastighetsbeteckning , klicka på den och du får upp gällande plan. Du kan också söka på adress.

Axel Dahlberg, fastighetsdirektör i Stockholm 1933-45, räknas som initiativtagare till utbyggnaden av Södra Ängby [3]. Villorna i Södra Ängby var inte avsedda för de traditionella småstugebyggarna (jmf Norra Ängby ), utan byggdes på spekulation av enskilda byggmästare som sedan sålde dem nyckelfärdiga.

Välj Visa > Gällande planer och bestämmelser m.m. eller klicka på ikonen . 2. Klicka i kartan och följande fönster öppnas. 3.

Guide - så söker du gällande planer i webbkartan. Pågående planer. Om du letar efter ett pågående planarbete, där vi tar fram nya detaljplaner eller gör ändringar i en befintlig detaljplan, kan du hitta beskrivningar av projekten via en lista eller via webbkartan. Hitta pågående planer via lista. Gå direkt till Huddinges webbkarta Telia eller Stockholms stads tjänstekort; Foreign eID . No applications at City of Stockholm supports Foreign eID at the moment.