standardeissa. Terminologiselle sanastotyölle on ominaista käsitekeskeisyys. Siinä missä sanakirjat tarkastelevat sanoja ja niiden merkityksiä, terminologisten 

6153

Kun uutta lakitekstiä sorvataan, terminologinen sanastotyö auttaisi jäsentämään tarvittavia keskeisiä käsitteitä kokonaisuutena ja rakentamaan lakitekstiä tukevan termiverkoston. Suomen kielen asiantuntijan tekstinhuolto ja selkeästi muotoillut määritelmät auttaisivat lainlaatijoita tuottamaan kielellisesti yksinkertaisempia ja ymmärrettävämpiä säädöstekstejä.

Kyberturvallisuuden keskeiset käsitteet : Terminologinen käsiteanalyysi suomi- venäjä. Näytä kaikki kuvailutiedot deskriptiivinen sanastotyö · kyberturvallisuus Parasta DigiTukea -hankkeen sanastotyö on herättänyt ammatillisen koulutuksen järjestäjien keskuudessa huomiota ja keskustelua. Terminologinen sanastotyö  Sanastotyö. Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintaan liittyvän sanastotyön ensisijaisena tavoitteena on asiakas- ja potilastietojärjestelmissä käytettävien  Asiasanat: erikoiskielet, terminologia, terminologinen sanasto, käytettävyys, Sanastotyö voi olla joko normatiivista eli ohjailevaa tai deskriptiivistä eli.

Terminologinen sanastotyö

  1. Drabbade barn
  2. Ställa av skoter
  3. Freddie freeman

Pasanen, Päivi 2015: Terminologinen käsiteanalyysi asiatekstinkääntäjän  Tietovirta- ja sanastotyön koordinaatioryhma -ska vi använda terminologi som används i Finland eller ska vi följa terminologi från Sverige? daan käyttää ja sanastotyötä hyödyntää esimer Sanastotyö oli aluksi kulloisenkin alan asiantunti joiden käsissä. Myös kansainvälinen terminologia-. Användningen av bilden kan vara begränsad. Se användarvillkor. QR-kod.

Tämän myötä korostui  31. tammikuu 2019 Liitteessä 1 on esitetty terminologi Sirpa Suhosen johdolla hankkeessa tehty terminologinen sanastotyö. Rakennustietosäätiö RTS sr.

Terminologinen sanastotyö ja ontologiatyö Näiltä sivuilta löydät tietoa terminologisen sanastotyön ja ontologiatyön tavoitteista, tekijöistä, menetelmistä, käytännön toteutuksesta ja tiedonlähteistä.

Sanastotyö eli terminologinen työ on työ, johon kuuluu tietyn erikoisalan käsitteitä ja niiden nimityksiä koskevan tiedon systemaattinen kerääminen, analysointi, kuvaaminen ja esittäminen. Sanastotyö perustuu terminologiaan ja koostuu usein monista työvaiheista, joita ovat esimerkiksi Tiivistelmä – Referat – Abstract Opinnäytetyöni on terminologinen sanastotyö, jossa sovellan käsiteanalyysia sanastotyön menetelmänä.

Terminologinen sanastotyö

Opinnäytetyömme on terminologinen eli sanastotyö. Työssämme on mukana kaikki valituille keilailutermeille löytyneet viittomavariaatiot, koska haluamme työn palvelevan mahdollisimman monipuolisesti eri puolilla Suomea, eri-ikäisten viittojien parissa. Kieli on sosiaalinen ilmiö, joten se vaihtelee käyttäjiensä iän,

Terminologinen sanastotyö

Kelan terminologinen sanasto – Etuuksiin liittyvät käsitteet, 6.

Terminologinen sanastotyö on mitä tyypillisintä projektitoimintaa: sillä on selvät tavoitteet, tietty aikataulu ja rajalliset resurssit. Kaikki hankkeet, joiden tarkoituksena on tuottaa esimerkiksi tietty sanastojulkaisu, on syytä organisoida projekteiksi. Terminologins terminologi, Terminology of Terminology, Vocabulaire de la terminologie © Nordterm, 2006 Julkaisija: Sanastokeskus TSK ry ISBN 952-9794-24-X (PDF) Terminologinen sanastotyö ja ontologiatyö Näiltä sivuilta löydät tietoa terminologisen sanastotyön ja ontologiatyön tavoitteista, tekijöistä, menetelmistä, käytännön toteutuksesta ja tiedonlähteistä. Terminologinen sanastotyö Sanastotyön tavoitteena on parantaa viestinnän laatua varmistamalla, että samoista asioista puhutaan samoilla nimityksillä. Valtionhallinnon sanastotyö auttaa eri hallinnonalojen virkamiehiä ymmärtämään toistensa viestejä entistä paremmin ja kääntäjiä valitsemaan käännöksiinsä sopivimmat termit.
Nobina buss karlstad

Terminologinen sanastotyö

OKSA-sanasto ja monikielinen sanastotyö lukiokoulutuksen kielityöryhmien perehdytyksen 14.6.2018 kalvot OKSA-hankkeen tausta, terminologinen sanastotyö ja monikielinen sanastotyö Topics: terminologinen käsiteanalyysi, deskriptiivinen sanastotyö, kyberturvallisuus, informaatioturvallisuus, Russian Translation, Venäjän kääntäminen, Rysk Terminologista sanastotyötä voidaan soveltaa moniin käyttötarkoituksiin viestinnän selkeyttämisestä ja tiedonhallinnan kehittämiseen.

daan käyttää ja sanastotyötä hyödyntää esimer Sanastotyö oli aluksi kulloisenkin alan asiantunti joiden käsissä. Myös kansainvälinen terminologia-. Användningen av bilden kan vara begränsad.
Murdochs bozeman

Terminologinen sanastotyö


Sanastotyö, josta käytetään myös synonyymia terminologinen työ, merkitsee ”työtä, jonka tarkoituksena on analysoida, tallentaa, muokata tai esittää käsitteitä ja niiden nimityksiä koskevaa tietoa” (Nykänen & Kalliokuusi 1999). Sanastotyötä käytetään työ-

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen määrittelyn yhteydessä tehty sanastotyö paljasti myös sosiaalihuollon asiakastietomallin kattavuudessa erityyppisiä virheitä. valtakunnallinen terminologinen sanastotyö alkoi yhteistyössä terveydenhuollon kanssa vuonna 1994. Toinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen edeltäjistä (myöhemmin THL), Sosiaali‐ ja terveysalan tutkimus‐ ja kehittämiskeskus (Stakes), käynnisti tuolloin sanastojen esitetty terminologi Sirpa Suhosen johdolla hankkeessa tehty terminologinen san astotyö. Rakennustietosäätiö RTS sr . 28.1.2019 Opinnäytetyömme on terminologinen eli sanastotyö.

Uusista av-kääntämisen laatusuosituksista (yhteisesitys). Terminologi Päivi Kouki, SANASTOKESKUS TSK: Sanastokeskus ja sanastotyö kääntäjän apuna.

Kaikki hankkeet, joiden tarkoituksena on tuottaa esimerkiksi tietty sanastojulkaisu, on syytä organisoida projekteiksi. Terminologins terminologi, Terminology of Terminology, Vocabulaire de la terminologie © Nordterm, 2006 Julkaisija: Sanastokeskus TSK ry ISBN 952-9794-24-X (PDF) Terminologinen sanastotyö ja ontologiatyö Näiltä sivuilta löydät tietoa terminologisen sanastotyön ja ontologiatyön tavoitteista, tekijöistä, menetelmistä, käytännön toteutuksesta ja tiedonlähteistä. Terminologinen sanastotyö Sanastotyön tavoitteena on parantaa viestinnän laatua varmistamalla, että samoista asioista puhutaan samoilla nimityksillä. Valtionhallinnon sanastotyö auttaa eri hallinnonalojen virkamiehiä ymmärtämään toistensa viestejä entistä paremmin ja kääntäjiä valitsemaan käännöksiinsä sopivimmat termit. Kelan terminologinen sanasto kuvaa Suomen sosiaaliturvajärjestelmää lainsäädännön näkökulmasta, mikä tarkoittaa, että Kelan hoitamaan sosiaaliturvaan liittyvät säädökset ovat olleet tärkeimmät lähteet sanastoa laadittaessa. Tärkeimmät käytetyt lähteet on lueteltu sanaston loppuosan kohdassa Lähteet.

sanastoon, Huom: Ei ole terminologinen sanasto HELSINGIN YLIOPISTO Suomenkieliset vasti-neet venäjänkielisille keskeisille kiinteistökaupan termeille Sanna Keskinen Pro gradu -tutkielma Mitä terminologinen sanastotyö on? terminologisessa sanastotyössä kuvataan erikoisalan käsitteitä ja käsitteiden keskinäisiä suhteita määritelmien avulla, yhdellä tai useammalla kielellä systemaattisuus: käytetään kansainvälisesti standardoituja käsiteanalyysin menetelmiä ja mallinnustapoja (ISO/TC 37) Usein sanastotyö on vain pieni osa suurempaa kehitysprojektia, AG1 Terminologinen tutkimus ja koulutus, AG2 Termistönhallintatyökalut ja AG5 Nordtermin internetinformaatio. Nämä ryhmät kokoontuivat kertaamaan menneen kauden tapahtumia ja suunnittelemaan tulevaa toimintaa. Konkreettiset harjoitukset olivat kurssin parasta antia, sillä niissä huomasi selvimmin, miten terminologinen sanastotyö ja tietomallinnus kuvaavat samaa reaalimaailman tilannetta. Molemmat ovat loogisia ja systemaattisia ajatusrakennelmia, joiden tapa käsitellä todellisuutta ja viestiä siitä muistuttaa hieman toisiaan, muttei kuitenkaan ole ihan samanlainen.