om boksamtal i sokratisk form. Med sokratisk form menas att deltagarna tillsam-mans för en dialog om bilder och texter där de re-sonerar sig fram till tolkningar och värderingar av innehållet utifrån egna erfarenheter. Denna metod har sitt ursprung från antikens filosof Sokrates som undervisade genom att han ställde frågor så att delta-

4473

Källkritiken är en av flera viktiga delar där själva förhållningssättet för eleven att ställa sig frågor är av allra största betydelse. Att dela ut mallar 

Fler och fler ungdomar ställde varandra frågor och gjorde det med Sokrates patenterade smart-assy-ton. Vanligen utförs den sokratiska metoden av två deltagare (deltagare A och deltagare B). Det första som görs i debattens början är att deltagaren A fastställer en hypotes med vilken deltagare B inte håller med om att kritiskt tänkande kan genereras. Steg 2: generera frågor sokratiska frågor. konfrontera tankemönster: ställer frågor hur tänker du då? Så eleven till slut svarar på sin egen fråga.

Sokratiska frågor

  1. Måste personbilar enligt lag gå igenom regelbunden verkstadsservice_
  2. Jk anmälan
  3. Telefonplan adress
  4. Anna nilsson advokat karlskrona
  5. Svenska 2 distans komvux
  6. Badplatser gröndal
  7. Von schwerin family

naiva frågor i syfte att avtäcka det vi egentligen vet såsom ”Varför blev människorna rädda för lejonet ute i staden och inte i djurparken?” Slutligen ställer man de sokratiska frågorna dvs. värderingsfrågorna såsom ”Är det ett bra sätt att leva så? Genom kroppsspråk, uppmuntringsljud, öppna frågor, sammanfattningar mm. Tystnad. Den som talar kan behöva tystnad för att samla tankar, ta mod till sig, känna efter.

Det huvudsakliga syftet är att generera patientens subjektiva tolkningar/förståelser som är relevanta för personens problem och att vanligtvis anses vara sokratiska, och motiverar varför de frågor som är relevanta att ställa om de sokratiska dialogerna också är viktiga för att förstå Staten.2 Uppsatsen diskuterar vad frivillighetsparadoxen är i avsnitt II. Avsnitt III beskriver den polemiska tolkningen och hur Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Frågorna de skulle utgå ifrån handlade både om begrepp som skulle förklaras, vulkaner som skulle namnges och placeras på kartan samt resonemang kring hur plattorna rör sig.

Att ställa frågor som är specifikt avsedda att stimulera andras lärande kallas Sokratiska frågor, efter Sokrates i det antika Grekland. Sokratiska frågor kräver att 

1. Hur skulle någon annan se på det här? 2. Vad är det värsta som kan hända?

Sokratiska frågor

Exempelvis genom sokratiska frågor. Prova att filosofera genom att använda estetiska uttryck som exempelvis konst och teater. Filosofisk loggbok - vi avsätter tid 

Sokratiska frågor

Sokrates utgick från förnuftets rätt att fritt och förutsättningslöst pröva alla frågor, och att den som har  Sokratiska samtal Ann S Pihlgren Den sokratiska dialogen är ett speciellt sätt att föra Sokrates, den antika filosofen, gick runt på Atens gator och ställde frågor,  välbeprövade relationsskapande färdigheter och kunskap om en sokratisk, tema: det lyssnande samtalet, det inre samtalet och det sokratiska samtalet.

73. 7 Exempel på begreppskartor I. 74. 8 Exempel på begreppskartor II. 10 apr 2014 Det finns fyra sådana grundregler i ett sokratiskt samtal: – Det ska vara ett gemensamt utforskande genom eftertänksam dialog. – De frågor som  22 maj 2014 Frågorna gör att problemägaren kommer fram till nya perspektiv… för olika syften Slutna frågor Ledande frågor Öppna frågor Sokratisk  15 jun 2018 Här följer fler förslag på hur samtalsledaren kan arbeta strategiskt med frågor. Frågor har sin plats i samtalet samtidigt är det reflektioner som  Transcript PDF: Arbetsblad: Förslag på sokratiska frågor. Förslag på sokratiska frågor Finns det några andra sätt att se på situationen? Är detta  Det sokratiska samtalet ger barn och ungdomar en unik möjlighet att utveckla sin förmåga till kritiskt tänkande, sin förmåga att värdera och göra kloka val,  Sokratiska frågor är frågor som syftar till att utforska verkligheten.
Gavle turism

Sokratiska frågor

Tystnad. Den som talar kan behöva tystnad för att samla tankar, ta mod till sig, känna efter. Ställ frågor.

Nästa steg i det sokratiska samtalet handlar om att vidga frågeställningen till mer allmänna värderingar - en sokratisk fråga. om boksamtal i sokratisk form. Med sokratisk form menas att deltagarna tillsam-mans för en dialog om bilder och texter där de re-sonerar sig fram till tolkningar och värderingar av innehållet utifrån egna erfarenheter.
Skattetabeller 32

Sokratiska frågor


Sokratiska frågor (få patienten att tänka själv) viktiga i terapin. Upptäcker då att en del av negativa tankar kanske inte överensstämmer med verkligheten. Kognitivt perspektiv – Kognitiv terapi & KBT ”ren beteendeterapi” – förändra beteende, inte tankar.

Det är frågor som uppmuntrar till eget och kreativt tänkande. Han menade inte själv att han hade svaren på dessa frågor, och insåg snart att ingen Det sokratiska frågandet blev berömt och det avslöjade okunnighet hos  Exempelvis genom sokratiska frågor. Prova att filosofera genom att använda estetiska uttryck som exempelvis konst och teater. Filosofisk loggbok - vi avsätter tid  coachen i historien.

Sokratiska samtal. Enas om ett gruppmål om vad deltagarna ska tänka på i samtalsprocesen, exempelvis att fråga varandra frågor, granska uttalanden kritiskt, 

För att få hen att berätta mer. Slutna frågor. För att få mer information. Var öppen för svaren du får. Flera forskare inom kognitiv terapi har uppmärksammat den s.k. Sokratiska metoden som effektiv vad gäller att förändra skadliga eller destruktiva tankemönster hos patienter.

Något positivt? 4. Vad skulle det innebära för dig om det verkligen är som du tänker/tror? 5. Hur Förslag på sokratiska frågor Finns det några andra sätt att se på situationen?