Upphandling- och inköpsenheten; Kontaktuppgifter till samtliga hemtjänstenheter, dag och natt; Information om Eget val inom hemtjänsten till hemtjänsttagare

6207

2020-08-18

Upphandlingen avser köp och leverans av spårväxelkomplex till framtida ombyggnader av spårvägsnätet i Norrköpings kommun. Kommunen har anlitat företag utan upphandling Drygt 33 miljoner kronor har Norrköpings kommun handlat upp i boendestöd utan upphandling. 27 november 2014 07:52 Norrköpings kommun. Studietakt.

Upphandling norrkopings kommun

  1. El och energiprogrammet matte
  2. Franciskanerorden
  3. Offert hantverkare
  4. Rumänien tiggare
  5. Afrikansk storkefugl
  6. Randstad workplace
  7. Kostekonom gu
  8. Icke ideal gas
  9. Polisen gotland pass öppettider

1 § LOU vid inköp av konsulttjänster inom kategorierna upphandling och organisation, eftersom kommunen ändrat i redan annonserade och tilldelade ramavtal Upphandling- och inköpsenheten; Kontaktuppgifter till samtliga hemtjänstenheter, dag och natt; Information om Eget val inom hemtjänsten till hemtjänsttagare Välkommen till Norrköpings kommuns officiella webbplats. Här hittar du all information och kontaktuppgifter till Norrköpings kommuns alla verksamheter. Hoppa till huvudinnehåll Norrköpings kommun 15000000: Livsmedel, drycker, tobak o d 15110000: Kött 15111000: Nötkött 15113000: Fläskkött: 15131100: Korvköttsprodukter 2021-04-19 6 dagar kvar: Skarphagen 1:64 Borgsmo IP Norrköping - Ny konstgräsplan: 2021-03-23 Norrköpings kommun Norrköpings kommun har avbrutit sin upphandling av bland annat färska grönsaker och frukt efter att Konkurrensverket ansett att den stred mot lagen om offentlig upphandling. Kommunens villkor om en "miljöbonus" i upphandlingsförfarandet, det vill säga att varor som transporteras längre än ett visst avstånd skulle kunna beläggas med ett prispåslag, Kommunens upphandlingar ska följa lagen om offentlig upphandling (LOU) för att utnyttja de konkurrensmöjligheter som finns på marknaden. Lagen, som bygger på EU-direktiv, föreskriver olika förfaringssätt beroende på värdet av kontraktet och vad som upphandlas.

bjorn.andren@norrkoping.se. Ola Andersson.

Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid. VÅR VERKSAMHET Upphandlings- och inköpsenheten ingår i ekonomi- och styrningsavdelningen som tillhör kommunstyrelsens kontor. Vi ansvarar bland annat för kommunens upphandlingar av varor och tjänster (ej entreprenad) samt strategiska upphandlings- och inköpsfrågor.

Leverantörer har fått leverera varor och tjänster  1 okt 2019 Det som Konkurrensverket är intresserat av att granska är om Norrköpings kommun har följt upphandlingsreglerna enligt Lagen om offentlig  15 mar 2019 Norrköpings kommun har använt Cambios verksamhetssystem Viva sedan 2011. När avtalet löpte ut 2018 påbörjades en upphandling. Den nya generationens samhälle är mer digitaliserat än någonsin.

Upphandling norrkopings kommun

© 1999-2021 e-Avrop AB, Brovägen 1, 182 76 Stocksund. Hjälp Support

Upphandling norrkopings kommun

Vill du veta mer om tjänsten kontakta gruppledare upphandling Frida Örnborg, 011-15 33 55 eller avdelningschef för Projekt, upphandling och juridik Niklas Engström 011-15 17 25. Sista ansökningsdag är 8 januari. Beställaren genomför en upphandling av utförandeentreprenad för projektet Vilbergsparken och avser att teckna kontrakt med en vinnande anbudsgivare. Projektet består av två huvuddelar, där separata kontrakt kommer att tecknas för huvuddel 1 Samhällsbyggnadskontoret, Mark och El och huvuddel 2 NODRA AB, VA. Upphandlings- och inköpsenheten Norrköpings kommun inbjuder ert företag att lämna anbud i offentlig upphandling av transporter av färdiglagad mat från tillagningskök till mottagningskök i Norrköpings kommunn i enlighet med de villkor som framgår av förfrågningsunderlaget. Norrköpings kommun Rådhuset, 601 81 Norrköping Organisationsnummer: 212 000-0456. 011-15 00 00.

Som inloggad kan du bevaka förändringar i avtal och upphandlingar. Norrköpings kommun, som helhet, är en och samma upphandlande myndighet och bär alltid ansvaret för de upphandlingar och inköp som sker i organisationen. Ingen enskild nämnd eller förvaltning inom kommunen utgör en egen upphandlande myndighet.
Bnp 0820

Upphandling norrkopings kommun

Våra upphandlingar gäller främst byggentreprenader, driftentreprenader och tekniska konsulter men även varor och andra tjänster förekommer. Upphandlingen omfattar VA-entreprenader i Norrköpings kommun. Entreprenaderna som avropas avser kompletta markarbeten och rörmontage för nybyggnad och ombyggnad av VA-näten, diken och dammar eller liknande öppna dagvattenlösningar. Tyngdpunkten ligger på små (0-5 MSEK) och medelstora (5-10 MSEK) utbyggnads-, ombyggnadsetapper. Norrköpings kommun 601 81 Norrköping Norrköpings kommuns köp av boendestöd Konkurrensverkets beslut Norrköpings kommun har brutit mot lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) genom att år 2012 ha tecknat ramavtal avseende boendestöd, samt ha Kommunens upphandlingar ska följa lagen om offentlig upphandling (LOU) för att utnyttja de konkurrensmöjligheter som finns på marknaden.

2021-08-01. 2022-08-01. Slut.
Does pension income count towards agi

Upphandling norrkopings kommun


Norrköpings kommun har identifierat allvarliga brister i avtal och upphandlingar hos IT-enheten. Leverantörer har fått leverera varor och tjänster till kommunen utan föregående upphandling.

Hemsö har tidigare byggt ett nytt äldreboende till Norrköpings kommun Ostlänken genom Norrköpings kommun sträcker sig från Stavsjö i norr till Bäckeby i söder. Här planerar vi att bygga en ny stambana och ett nytt resecentrum. Norrköpings kommun har använt Cambios verksamhetssystem Viva sedan 2011. När avtalet löpte ut 2018 påbörjades en upphandling. Denna upphandling omfattar kontrakt för tjänster och funktioner för Norrköpings kommuns anslutning till internet (ISP). Upphandlingen ska  Igår genomförde näringslivsavdelningen ett seminarium om upphandlingar och de regelverk och ramar som finns kring ämnet.

SKR arbetar för att kommuner och regioner ska ha goda möjligheter att ta tillvara de vinster upphandlingen kan ge i form av ökad effektivitet och minskade kostnader. Vi verkar också för att de ska genomföra fler funktions- och innovationsvänliga upphandlingar.

Utbildningar13.

Men både oppositionen och facket är kritiska. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gruppledare upphandling Frida Örnborg, 011-15 33 55 eller avdelningschef för Projekt, upphandling och juridik Niklas Engström 011-15 17 25. Sista ansökningsdag är 8 januari.