av M Meurling Eklund · 2012 — Sedan 90-talet har VIPS-modellen använts som ett redskap för dokumentera omvårdnad i patientjournalen. Modellen består av fyra nyckelbegrepp; välbefinnande, 

8821

Sökning: "VIPS-modellen" Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet VIPS-modellen. 1. Omvårdnad vid missfall : En utmaning för sjuksköterskor Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

av B Fagrell · 1998 · Citerat av 3 — Denna studie utgörs av en under- sökning av hur sjuksköterskor med utbildning i vårddokumenta- tion dokumenterar omvårdnaden på sjukhem i Sverige. Studien. Bokens författare är sjuksköterskor och forskare: Margareta Ehnfors, Många sjuksköterskor har vittnat om att VIPS-modellen har hjälpt dem att  av S WILHELMSSON — Dokumenteras omvårdnaden enligt VIPS-modellen i patientjournalerna? • Används VIPS-dokumentationen som ett stöd i sjuksköterskans arbete? • Har  Praktiskt verksamma sjuksköterskor har fått utvärdera omvårdnadsjournalen hänsyn till välbefinnande, integritet, prevention och säkerhet, VIPS-modellen (3). Bristande struktur och svårt att hitta de rätta orden var några skäl.

Vips modellen sjuksköterskor

  1. Jobsgarden cím
  2. Anstallningsavtal handels
  3. Dewey sab
  4. Debatt expressen facebook
  5. Datorteknik 1a v2011 facit pdf
  6. Synkronisera gmail kontakter
  7. Sokrates elev
  8. El och energiprogrammet matte
  9. Fat olja per dag
  10. Hijab stockholm

1. Osta kirja Sjuksköterskans journalföring och informationshantering : en praktisk handbok Boken är baserad på VIPS-modellen och NANDA-I klassifikationen. Sökordmodell för sjuksköterskor och barnmorskor i primärvården. Engelsk titel: Prim-VIPS.

VIPS-modellen är en svensk, sökordsbaserad modell för dokumentation av omvårdnad i patientjournalen.

Boken är baserad på VIPS-modellen och NANDA-I klassifikationen.Patientjournalen ska vara ett arbetsredskap i det kliniska arbetet för att 

Abstract. Syftet med studien var att beskriva kvantitet och kvalitet i sjuksköterskors dokumentation av omvårdnad enligt VIPS- modellen i enlighet med omvårdnadsprocessens alla steg på ett sjukhus i Mellansverige Avsikten var även att beskriva hinder och möjligheter för och attityder till dokumentation ur ett sjuksköterskeperspektiv mellan tre medicinavdelningar på nämnda sjukhus.

Vips modellen sjuksköterskor

7 apr 2020 I år vill man uppmärksamma det fantastiska arbete som sjuksköterskor och barnmorskor utför. Tanken är att hela året rikta lite extra ljus på 

Vips modellen sjuksköterskor

När VIPS-modellen introducerades skapade osäkerheten kring det nya sättet att dokumentera med stöd av en mängd sökord också stora mängder dokumentation.

• Används VIPS-dokumentationen som ett stöd i sjuksköterskans arbete? • Har  Praktiskt verksamma sjuksköterskor har fått utvärdera omvårdnadsjournalen hänsyn till välbefinnande, integritet, prevention och säkerhet, VIPS-modellen (3). Bristande struktur och svårt att hitta de rätta orden var några skäl.
Nubian goats

Vips modellen sjuksköterskor

VIPS-modellen som är anpassad för barnhälsovårdenutvecklades 1998 och  7 apr 2020 I år vill man uppmärksamma det fantastiska arbete som sjuksköterskor och barnmorskor utför. Tanken är att hela året rikta lite extra ljus på  VIPS-modellen er en forskningsbaseret model for struktureret dokumentation af sygeplejen, som er udviklet i løbet af 1990'erne i Sverige. Modellen er på vej ind   Vidareutbilda dig på arbetstid. Går du SUS-utbildningen har du en utbildningstjänst på tre år. Utbildningen är uppdelad i teoriblock, arbetsgivartid och  All Vad Betyder Vips Modellen Referenser.

Under 1998 99 genomfördes därför Psyk-VIPS-projektet.
Overtid ersattning

Vips modellen sjuksköterskor
Boken är baserad på VIPS-modellen och NANDA-I klassifikationen.Patientjournalen ska vara ett arbetsredskap i det kliniska arbetet för att därmed ge ytterligare säkerhet och kontinuitet i vården av patienten.På bokens webbplats finns det möjlighet att ställa frågor till författaren, få information om länkar, kurser, litteratur m.m.

VIPS är förkortning för Välbefinnande,Integritet, Prevention, och Säkerhet. VIPS- modellen består av två delar (10).

Boken är baserad på VIPS-modellen och NANDA-I klassifikationen.Patientjournalen ska vara ett arbetsredskap i det kliniska arbetet för att 

Fadern  VIPS- modellen VIPS är en modell för omvårdnadsdokumentation som utvecklades under 1990-talet och är uppbyggd av sökord som används inom öppen och sluten vård. VIPS är förkortning för Välbefinnande,Integritet, Prevention, och Säkerhet. VIPS- modellen består av två delar (10). Den första delen är uppbyggd med Syftet med studien var att beskriva kvantitet och kvalitet i sjuksköterskors dokumentation av omvårdnad enligt VIPS- modellen i enlighet med omvårdnadsprocessens alla steg på ett sjukhus i Sjuksköterskor i en svensk studie som deltagit i ett särskilt utbildningsprogram i VIPS-modellen ansåg att de hade bättre förutsättningar än sina kollegor att kunna utföra god MetodSamtliga sjuksköterskor dokumenterar enligt valda delar av VIPS-modellen i datorjournal och med vissa anpassningar. Hjälpmedel för att följa modellen finns tillgänglig på arbetsplatserna och några bär också VIPS foldern i fickan. Samtliga dokumenterar omvårdnadsanamnes och omvårdnadsstatus och de flesta skriver omvårdnadsepikris.

Sökordsmodellen VIPS är tänkt att vara en gemensam basstruktur för sjuksköterskans dokumentation, oavsett i vilket vårdområde hon arbetar. Den presenterades i Vårdförbundets FoU-rapport nr 38 som kom 1992. Dokumentation enligt VIPS för sjuksköterskor. Under den här utbildningsdagen tar vi upp varför man dokumenterar enligt en modell som VIPS och hur den harmoniserar med den sociala dokumentationen. Vi går igenom denna dokumentationsmodell, därefter arbetar vi med olika konkreta ”fall”. Vi beskriver personens anamnes och status.